A spanyol trónörökös látogatása Magyarországon PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dr. Vámos Lászlóné - Katalin   
2009. június 21. vasárnap, 20:40

 

A Spanyolországban megjelenő Revista Internacional de Protocolo c. exkluzív kiadványban jelent meg Csilla Maria Felföldy Vinczer úrhölgy tollából a spanyol hercegi pár : Õfensége Asztúria Hercegének és Õfensége Asztúria hercegnéjének magyarországi látogatásáról írt beszámolója színes fotókkal.

 

 

 

 

 

A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tiszteletbeli tagja a Spanyolországban élõ Csilla Maria Felföldy Vinczer úrhölgy, hiteles spanyol nyelvû fordító és tolmács, protokoll szakértõ. Sok magyar honfitársának nyújtott már eddig is értékes segítséget, jelenleg a valenciai magyar tiszteletbeli konzulátuson dolgozik.

A Spanyolországban megjelenõ Revista Internacional de Protocolo c. exkluzív kiadványban jelent meg Csilla Maria Felföldy Vinczer úrhölgy tollából a spanyol hercegi pár : Õfensége Asztúria Hercegének és Õfensége Asztúria hercegnéjének magyarországi látogatásáról írt beszámolója színes fotókkal.

alt

Szívesen ajánlom a cikk elolvasását mindazoknak, akik érdeklõdnek a nemzetközi protokolláris események és érdekességek iránt.

alt

Magyarország fogadta Õfensége Asztúria Hercegét és Õfensége Asztúria Hercegnéjét, házasságkötésük utáni elsõ hivatalos látogatásukon.

alt

A spanyol hercegi pár Mádl Ferenc köztársasági elnökkel együtt avatta fel a magyarországi Cervantes Intézetet, majd a magyar hagyományoknak megfelelõen Pécsett meglátogatták a "Szerelmesek Falát".

alt

Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege, Felipe de Borbón úr és Õ Királyi Fensége Asztúria Hercegnéje, Letizia Ortiz Rocasolano úrnõ elsõ hivatalos útja Magyarországra vezetett. A magyar állam harmadízben fogadta a Spanyol Királyi Családot, Õfelsége János Károly és Zsófia királyné 1987-ben majd 1996-ban tett hivatalos állami látogatása után. A hivatalos látogatás mindvégig a két állam kapcsolatainak megerõsítésére helyezte a hangsúlyt, mind politikai, gazdasági valamint kulturális téren. A ma létezõ spanyol-magyar kapcsolatok gyökerei messzire nyúlnak vissza. A távolság ellenére már a XII-XIII. században szoros dinasztikus szálak fûzték össze a magyar és az aragóniai királyi házat. I. Imre magyar királyunk (1196-1204) Aragóniai Constanza hercegnõt, II. Alfonz aragón király lányát vette feleségül. Késõbb (1235-ben) I. Hódító Jakab, Aragónia királya az Árpád-házból származó Jolántával, II. András király lányával kötött házasságot. A két ország kapcsolatai a hosszú történelmi múltban azonban sohasem fejlõdtek annyit, mint az elmúlt másfél évtizedben, a közös európai jövõ építése során. Magyar részrõl sokszor elhangzott már, " hogy a spanyol politikai átmenet és Spanyolország kiugró gazdasági teljesítménye példaértékû Magyarország számára " - hangoztatta Mádl Ferenc köztársasági elnök a spanyol trónörökös tiszteletére adott díszebéd ünnepi beszédében.

A látogatás szervezése

A hivatalos állami látogatás a diplomáciai protokollban a legjelentõsebb eseménynek számít. A látogatás mindenesetben a köztársasági elnök meghívásával kezdõdik, Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege és Hercegnéje Mádl Ferenc Köztársasági Elnök hivatalos meghívására érkeztek hazánkba. A látogatást megelõzõ elõkészületek kb. 3 hónappal a látogatás elõtt kezdõdtek meg. A magyarországi spanyol nagykövet indította meg az elõkészületi munkákat, avval, hogy a Külügyminisztériumba látogatott s ott elõterjesztette programjavaslatát. Ennek alapján a Külügyminisztérium kidolgozta az elõzetes programjavaslatot. Június második felében Magyarországra érkezett egy elõkészítõ delegáció a Királyi Ház Protokollfõnökének a vezetésével, akikkel a Külügyminisztérium munkatársai végigjárták a helyszíneket, majd ezek elmondták kívánságaikat. Az elõkészítõ delegációban mindig van egy biztonsági parancsnok is, aki ilyen szempontból ellenõrzi le a helyszíneket. A látogatás napjáig a Külügyminisztérium napi kapcsolatban állott a budapesti spanyol nagykövetséggel.

A kíséretek

A spanyol hercegi pár hivatalos, technikai, sajtó és biztonsági kíséretével érkezett országunkba. Hazánkba érkezésükkor a helyszínen csatlakozott hozzájuk a budapesti spanyol nagykövet és felesége, a madridi magyar nagykövet és felesége és egy állandó kísérõ a protokoll részérõl. A látogatás ideje alatt három tolmács állt a hercegi pár rendelkezésére.

Háromnapos sûrû program

2004. szeptember 6.

Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege és Hercegnéje hivatalos látogatása három napos programot foglalt magába. A látogatást a madridi Barajas Repülõtér Kormányvárójában kezdték meg, ahol hivatalos búcsúztatás kíséretében hagyták el az országot. Budapesten a Ferihegyi Repülõtéren katonai tiszteletadással fogadták a spanyol hercegi párt a budapesti spanyol nagykövet és felesége, a madridi magyar nagykövet és felesége, a köztársasági elnök külpolitikai fõtanácsadója és az Állami Protokoll vezetõje. Az Állami Protokoll vezetõje, Spanyolország magyarországi nagykövetének kíséretében a gép fedélzetén üdvözölte Õ Királyi Fenségét Asztúria Hercegét, Felipe de Borbón urat és Õ Királyi Fenségét Asztúria Hercegnéjét, Letizia Ortiz Rocasolano úrnõt, felkérve õket a látogatás megkezdésére. A repülõgépet elhagyva bemutatták a hercegi párnak a fogadóbizottság tagjait, majd a delegáció gépkocsikkal érkezett a Four Seasons Gresham Palota Szállodájához, a spanyol hercegi pár budapesti hivatalos szállására.

alt

2004. szeptember 7.

A hivatalos állami látogatás a Szent György téren kezdõdött meg katonai tiszteletadással. Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege és Õ Királyi Fensége Asztúria Hercegnéje gépkocsija - Nemzeti Lovas Díszegység 4 lovas katonája kíséretében - érkezett a Sándor-palotához.

alt

Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege a protokollfõnök és a szárnysegédje kíséretében a vörös szõnyegen a Nemzeti Lovas Díszegység arcvonala elõtt indult el a Budapest Helyõrség Díszegysége felé. Ez idõ alatt Õ Királyi Fenségét Asztúria Hercegnéjét a protokoll munkatársa a spanyol delegációhoz kíserte, ahol elfoglalta a számára kijelölt helyet elsõként a sorban.

alt

A spanyol trónörökös a Budapesti Helyõrség Díszegységének csapatzászlajával szemben megállt és fogadta a Díszegység parancsnokának jelentését. A jelentés után Õ Fensége Asztúria Hercege elõrelépett a csapatzászlóhoz, majd a csapatzászlóval szemben állva meghallgatta a spanyol majd a magyar nemzeti himnuszokat, majd fõhajtással tisztelgett a csapatzászlónak. Ezek után a Budapesti Helyõrség Díszegysége arcvonala elõtt haladt el. Mádl Ferenc köztársasági elnök és Mádl Dalma asszony a Szent György téren a protokollbejárat elõtt állva nézték végig az ünnepélyes fogadtatást. Az elnöki pár a vörös szõnyegen véghaladt és üdvözölte a spanyol hercegi párt., majd gyermekek virágcsokrot adtak át a spanyol trónökösnek és feleségének.

alt

Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege bemutatta Mádl Ferenc köztársasági elnöknek és feleségének kíséretének tagjait. Ezután a magyar protokollfõnök mutatta be a spanyol trónörökösnek a magyar fogadóbizottság tagjait.

alt alt

A bemutatások után a két házaspár a Sándor-palota protokollbejáratához indult, ahol visszafordultak a díszegység irányába. A Budapest Helyõrség Díszegysége fanfárok hangjai mellett teljesítette a tiszteletadást. Az ünnepélyes fogadtatás után a magyar államfõ és felesége valamint a spanyol trónörökös és felesége között szûk körû találkozóra került sor a Sándor-palota Kék szalonjában. Míg Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke és Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege megbeszélést folytattak a Sándor-palota Mária Terézia termében, Mádl Dalma, a Magyar Köztársaság elnökének felesége és Õ Királyi Fensége Asztúria Hercegnéje külön programon vettek részt, melynek keretében bemutatásra került a palota és teát szolgáltak fel részükre az elnöki tárgyalószobában. A látogatás következõ állomása Budapest Fõváros Városházára vezetett. A Fõpolgármesteri Hivatalnál Demszky Gábor, Budapest fõpolgármestere és felesége fogadták a spanyol hercegi párt. A fõpolgármesteri dolgozószobában szûk körû megbeszélésre került sor Demszky Gábor fõpolgármester és felesége valamint Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege és Õ Királyi Fensége Asztúria Hercegnéje között. Ezt követõen a Városháza Gobelin termében köszöntõt mondott Demszky Gábor és átnyújtotta Budapest Fõváros kulcsát. Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege rövid köszöntõt mondott majd a spanyol hercegi pár beírt Budapest Aranykönyvébe. Rövid pihenõ után a spanyol trónörökös és felesége a Sándor-palotába voltak hivatalosak, Mádl Ferenc köztársasági elnök és felesége által tiszteletükre adott díszebédre. A díszebédre a Sándor-palota Tükör termében került sor, melynek elején pohárköszöntõk hangzottak el a sajtó jelenlétében. Az ebéd végén a Mária Terézia és a Gobelin termekben szolgáltak fel kávét. A látogatás a budai Szentháromság tér, a Budavári Nagyboldogasszony templom, valamint a Szent István szobor megtekintésével folytatódott. A délutáni program a Szépmûvészeti Múzeum látogatásával kezdõdött, ahol a Régi Képtár spanyol gyûjteményét valamint a Miró kiállítást tekintette meg a spanyol hercegi pár. A Múzeum Barokk termében került sor a Magyarországon élõ spanyol kolónia fogadására a budapesti Spanyol Nagykövetség szervezésében. A hivatalos látogatás elsõ napja az Alabárdos étteremben zárult le, ahol a Spanyol Nagykövetség szervezésében a spanyol trónörökös és felesége magyar értelmiségiek körében fogyasztotta el vacsoráját.

2004. szeptember 8.

Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege és Õ Királyi Fensége Asztúria Hercegnéje hivatalos látogatásának második napja a látogatás egyik legjelentõsebb eseményével kezdõdött. Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege, Mádl Ferenc köztársasági elnökkel együtt avatta fel a budapesti Cervantes Intézetet.

alt alt

A Magyar Köztársaság elnökét és feleségét Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege és felesége fogadták az intézet bejáratánál. Az Intézet könyvtárának megtekintése után került sor az ünnepélyes megnyitóra. A madridi Cervantes Intézet Igazgatója nyitotta meg a felszólalásokat, õt követték a Spanyol Oktatási és Tudományos Miniszterasszony, a Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztere, majd Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege zárta le beszédével az ünnepélyes megnyitót. Az Intézet emléktábjának leleplezése után ennek bemutatására került sor, majd Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege és Õ Királyi Fensége Asztúria Hercegnéje aláírták a vendégkönyvet az Intézet igazgatójának dolgozószobájában. Az Intézet belsõ udvarán került sor a fogadásra.

alt

A budapesti Cervantes Intézet felavatása után a spanyol hercegi pár a Magyar Tudományos Akadémián folytatta hivatalos látogatását. A vendégeket Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és felesége köszöntötte az Akadémia bejáratánál. Az intézmény Koncerttermében került sor a Magyar Tudományos Academia történetének ismertetésére, majd bemutatásra kerültek spanyol vonatkozású dokumentumok. A látogatás a vendégkönyv aláírásával, valamint a hagyományos ajándékcserével zárult. A hivatalos látogatás második napjának következõ állomása a Parlamenthez vezetett. A Parlament Fõkapujánál (IX. Kapu) fogadta a spanyol trónörököst és feleségét az OGY Külügyi Hivatalának vezetõje és munkatársa. A delegációt díszõr vezette fel a Díszlépcsõn a Kupolacsarnokig. A Díszlépcsõ tetején várták a spanyol hercegi párt, Szili Katalin, a Magyar Országgyûlés elnöke és férje. A Parlament, valamint az Alsóházi ülésterem bemutatása után a Házelnökasszony felkérte a spanyol trónörököst és feleségét, hogy írjanak be az Országház Emlékkönyvébe. Ez esetben az ajándékcsere a protokollon keresztül történt meg. Ezt követõen Szili Katalin a Magyar Országgyûlés elnöke és férje munkaebédet adott Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege, Felipe de Borbón úr és Õ Királyi Fensége Asztúria Hercegnéje, Letizia Ortiz Rocasolano úrnõ tiszteletére a Parlament Vadász termében. A délutáni program a Four Seasons Hotel Széchenyi termében kezdõdött meg, ahol a spanyol hercegi pár fogadást adott a magyarországi hispanisták tiszteletére, a Spanyol Nagykövetség szervezésében. A hivatalos látogatás második napját a gödõllõi Grassalkovich kastélyban Medgyessy Péter, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke és felesége által Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege és Õ Királyi Fensége Asztúria Hercegnéje tiszteletére adott díszvacsora zárta le.

2004. szeptember 9.

A hivatalos látogatás harmadik és egyben utolsó napját a Spanyol-Magyar vállalkozói találkozó nyitotta meg. A találkozóra a Hotel Maritott View termében került sor spanyol vállalatok képviselõinek részvételével. A találkozót a Spanyol Kereskedelmi Kamarák Országos Tanácsának elnöke nyitotta meg, majd õt követték a Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke, a Gazdasági és Turisztikai Minisztérium államtitkára, a MEH politikai államtitkára és végezetül Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege zárta le a megnyitót. Rövid pihenõ után Baranya Megye látogatására került sor. A spanyol hercegi pár a taszári repülõtérrõl gépkocsival érkezett meg Pécsre.

alt

A Baranya Megyei Önkormányzati Közgyûlés bejáratánál fogadták õket a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke és Pécs Megyei Jogú Város polgármestere.

alt

Az Önkormányzat dísztermében került sor a város és a megye Díszkönyvének az aláírására, a városi, illetve megyei elöljárókkal folytatott kötetlen beszélgetésre, valamint a hagyományos ajándékváltásra.

alt

alt

Az Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege és Õ Királyi Fensége Asztúria Hercegnéje tiszteletére adott díszebédre a pécsi Hotel Palatinus éttermében került sor.

alt

A hivatalos látogatás utolsó napjának délutáni programja a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán kezdõdött meg, ahol a spanyol trónörökös és felesége a Compostela konferencián vett részt az egyetem Aula Magnájában. A pécsi Tudományegyetem rektorának köszöntõjét, a PTE Ibero-Amerika Központ igazgatójának elõadása követte, majd a Compostela Csoport elnökének köszöntõjét hallgathatták a jelenlevõk. Az ünnepi ülést Õ Királyi Fensége Asztúria Hercege, Felipe de Borbón úr köszöntõje zárta le.

alt

alt

A hivatalos látogatás programjának utolsó állomása a pécsi Székesegyház volt, ahol a spanyol trónörökös és felesége megtekinthette az Ókeresztény sírkamrát is.

alt

A hivatalos látogatás a taszári repülõtéren ért véget katonai tiszteletadás mellett. Õ Királyi Fenségét, Asztúria Hercegét, Felipe de Borbón urat és Õ Királyi Fenségét, Asztúria Hercegnéjét, Letizia Ortiz Rocasolano úrnõt Baranya Megye Közgyûlésének elnöke, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, a madridi magyar nagykövet és felesége, a köztársasági elnök külpolitikai fõtanácsadója, valamint az Állami Protokoll vezetõje búcsúztatták.

alt

Anekdota

A háromnapos hivatalos látogatás sûrû programjának keretében a szigorúan intézményes események mellett sor kerülhetett a látogatás utolsó perceiben a pécsi egyetemi hallgatók által ápolt hagyomány betartására is. A spanyol trónörökös pár meglátogatta a " Szerelmesek falát " , ahol a pécsi diákok esküdnek örök szerelmet egymásnak. Pécs város polgármestere sietett az " ifjú házaspár " segítségére, mivel a véletlen adta úgy, hogy éppen egy lakatot talált zsebében, melyet átnyújtott Õ Királyi Fenségének Asztúria Hercegének, kinek hosszas keresgélés után sikerült helyet találnia s a lakatot feltennie és lezárnia. A lakat kulcsát, mint azt Õ Királyi Fensége Asztúria Hercegnõje azonnal kijelentette, tette el, miután a város polgármestere ismertette a spanyol hercegi párral, hogy a kulcsot minél elõbb meg kell semmisíteni, nehogy valaki a lakatot késõbb ki tudja nyitni.

Ezúton mondok köszönetet a Revista Internacional de Protocolo c. lap fõszerkesztõjének, Juan Luis Fuente Lafuente úrnak azért, hogy hozzájárul az Internetes honlapomon való közléshez. Csilla Maria Felföldy Vinczer úrhölgynek azért kívánok köszönetet mondani, mert írásával méltó módon, tisztelettel képviseli hazánkat.

scroll back to top