Illem-etikett-protokoll Nyomtatás
Írta: Dr. Vámos Lászlóné - Katalin   


Mi az illem - etikett - protokoll fogalomhármas kapcsolata? Diplomáciai képviselők és diplomáciai rangok. Vajon ki a jó diplomata?
Az illem a társasági érintkezés, a jó modor és az udvariasság szabályainak az összessége.
Az etikett szó a francia nyelvből származik. A társas összejövetelek kapcsán azon udvari, szertartási, viselkedési és illemszabályok összességét értették alatta, amely az abszolutizmus virágkorában, XIV. Lajos idején a francia király udvarban, Versailles-ban keletkezett. Az etikett jelentése az évszázadok során bekövetkezett több-kevesebb módosulás ellenére lényegében máig változatlan.

A protokoll szó eredeti jelentése a bizánci korból származik, a könyv elejére ragasztva amely egy-egy irat, dokumentum melletti tartalmi összefoglalóra, rendszerező funkciót betöltő kiegészítőre utalt.

Napjainkban a protokoll jelenthet:

- nemzetközi tárgyalásokról felvett jegyzőkönyvet,

- jelentheti azon szabályok összességét, amelyek megszabják a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezésének módját,

- jelentheti a hivatalos érintkezésekre, a hivatalos rendezvényekre, meghívásokra, megbeszélésekre vonatkozó íratlan szabályok és érvényben lévő szokások összességét.

A viselkedési szabályok belerögződnek az emberekbe a nevelés, a hagyomány, a megszokás, a közösségi kapcsolatok révén, így típus helyzetben is biztosítják a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás módját. A típushelyzetek végtelen variációja pedig felkészít a rendkívüli helyzetekben való magatartásra is.

A mértéktartás vagy a közvetlenség széles határok között változik, de a szélsőségek között tisztelet és a kölcsönös megbecsülés minden esetben tartalmi követelmény.

Az eszköz megválasztása mindig visszahat a munka eredményére: így a társadalmi érintkezési szabályok helyes megválasztása lényegesen segítheti társadalmi, üzleti érvényesülésünket. Ellenkező esetben sajnos annak akadálya is lehet.

Egy nagykövet úr véleménye szerint: a protokoll irott és iratlan szabályai meghatározzák azokat a formákat, amelyek a kodifikált tartalom, gyakorlati, mindennapi érvényesítését segítik elő. Iratlan pl. a rangelsőbbség, az egyenjogúság stb. Iratlan továbbá az etikett /szertartásrend/ amelynek gyökerei az ókorba nyúlnak vissza. Nagykövet úr szerint a protokoll egy csontváz, rajta az illem az izomzat, efölött van a bőr, ez az udvariasság. A protokoll sokkal szűkebb fogalom, mint amit a magyar közvélemény kitermelt az utóbbi években. A protokoll nem tévesztendő össze a szervezés feladataival. A kettő elkülönül egymástól.

Tudja Ön azt, hogy a diplomáciai képviselő elnevezését, kategóriáit és rangját - ami még ma is érvényes - a bécsi /1815 / és az aacheni /1818 / kongresszusokon az összes akkori számottevő hatalmak részvételével állapították meg?

Vajon ki a jó diplomata?

Egy kiadvány szerint" a vélemények megoszlanak, érvet és példát feles számban találunk pro és kontra."
Miért kell forgatókönyvet írni és hogyan kell azt elkészíteni.

A rendezvényszervezés nagyon összetett feladat. A leggondosabb előkészítés ellenére is fel kell készülni a váratlan feladatok megoldására.

A négyszemközti találkozótól a többoldalú nemzetközi konferenciáig, mindig, mindenről forgatókönyvet kell írni.

A forgatókönyv készítésnek négy formája ismeretes. A rendezvényszervező, a protokollos feladata ezeknek a megírása.

Minden rendezvényszervező munkához ismerni kell a szerződéskötés alapvető szabályait is.

Keressen a cégnél, a hivatalában forgatókönyveket. Vegyen részt a rendezvényeken, ha erre alkalma nyílik. Jegyezze fel menet közben tapasztaltakat, mi az ami tetszett és milyen hibát fedezett fel.

scroll back to top